Tutkitaan: Kotona asumista voidaan pidentää asunnon esteettömyyttä ja turvallisuutta parantamalla

13.3.2024Maarit Hallia, Sirpa Jaakkola-Hesso, Reetta-Kaisa KuusiluomaTutkitaan

Asuntokannan laatu on keskeinen kysymys ikääntyneiden kotona asumisen kannalta ja esteettömien asuntojen tarve kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä maamme asunnoista esteettömiä on vain 20 %, eli noin 650 000.

Esteetön ja turvallinen asuminen – kohti digitaalista arviointialustaa -hankkeessa laadittiin ja pilotoitiin Kotiympäristön esteettömyyden arviointilomake, joka ohjaa tarkastelemaan asiakkaalle oleellisimmat tilat asunnossa huone kerrallaan.
Esteetön ja turvallinen asuminen – kohti digitaalista arviointialustaa -hankkeessa laadittiin ja pilotoitiin Kotiympäristön esteettömyyden arviointilomake, joka ohjaa tarkastelemaan asiakkaalle oleellisimmat tilat asunnossa huone kerrallaan.

Asuinolojen arviointi ja tarpeellisten muutosten tekeminen tukevat itsenäistä kotona asumista. Yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, mikä on kullekin sopiva asumisratkaisu ikääntyessä. Suurin tarve on erityisesti ikääntyneiden asuinolojen parantamisessa eli nykyisen asuntokannan esteettömyyden, turvallisuuden ja toimivuuden lisäämisessä.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa selvittämään iäkkään henkilön itsenäistä suoriutumista tukevien kokonaisvaltaisten palvelujen tarpeita. Huomioon on otettava iäkkään toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisen turvallisuuteen ja lähipalvelujen saatavuuteen liittyvät tekijät.

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää.

Terve Suomi -tutkimuksen (2023) mukaan ikääntyessä vaikeudet päivittäisistä perustoiminnoista selviytymisessä kotona lisääntyivät selvästi 85 vuotta täyttäneillä. Haasteet toimintakyvyssä asettavat haasteita myös toimintaympäristön toimivuuden ja turvallisuuden suhteen. Esteettömällä ympäristöllä voimme parantaa monen ikääntyvän pärjäämistä kotona.

Apua esteettömyyden arviointiin

Esteetön ja turvallinen asuminen – kohti digitaalista arviointialustaa -hankkeessa laadittiin ja pilotoitiin Kotiympäristön esteettömyyden arviointilomake, jonka avulla voidaan esimerkiksi kotikäynnin yhteydessä tarkastella asiakkaan asuinoloja itsenäisen toimimisen ja turvallisen asumisen näkökulmasta. Lomake ohjaa tarkastelemaan asiakkaalle oleellisimmat tilat läpi asunnon huone kerrallaan.

Helmikuuhun 2024 mennessä työkalun käyttöön on koulutettu lähes 130 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista Satakunnan hyvinvointialueelta. Koulutuksessa käytiin läpi työkalun käyttö sekä kodin esteettömyyden, toimintakyvyn ja kotiympäristön turvallisuuden arvioimisen perustietoa. Lisäksi Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksen sivuille kootaan lyhyt koulutusmateriaali kevään 2024 aikana.

Kotiympäristön esteettömyyden arviointityökalu on vapaasti käytettävissä sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilla. Voit ladata täytettävän pdf-lomakkeen tutkimuskeskuksen hankesivulta. Hankkeessa rakennetaan myös palvelupolku työkalun sujuvaan käyttöön Satakunnan hyvinvointialueella yhdessä ammattilaisten kanssa.

Tiesitkö tämän? 

  • Tavoitteena on miljoona esteetöntä asuntoa Suomessa vuonna 2030, tällä hetkellä esteettömiä asuntoja on vain 20 %.
  • Hyvinvointialueet voivat harkintansa mukaan tukea omassa kodissa selviytymistä myöntämällä taloudellista tukea asunnon varusteluun. Korvausta voivat saada ikäihmiset ja vammaiset, joille muutostyöt mahdollistavat asumisen jatkamisen kotona.
  • Tapaturmista 89 % sattuu kotona ja vapaa-aikana. Sairaalahoitoa vaativien tapaturmien riski kasvaa eniten 75–80 ikävuoden jälkeen.
  • Vuosittaiset kokonaiskustannukset kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvista tapaturmista ovat valtakunnallisesti arviolta 780–1 157 miljoonaa euroa.

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Lue myös