Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa toteutetaan tutkimushankkeita, joissa lähestytään toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä uusista näkökulmista. Keskus tukee ihmisen arjessa selviytymistä, työelämään pääsemistä ja siellä pysymistä sekä itsestä ja toisista huolehtimista. Tutkimuskeskus vaikuttaa omalla toiminnallaan Satakunnan työvoiman riittävyyden ja hyvinvoinnin haasteisiin.

Satakunnassa toimintakykyisimmät työikäiset.

Ajankohtaista