Esteetön ja turvallinen asuminen – Kohti digitaalista arviointialustaa

Hanke tähtää ikääntyneiden asumisen esteettömyyden, turvallisuuden ja toimivuuden lisäämiseen kehittämällä arviointialustaa ja siihen liittyvää vakiintunutta toimintatapaa.

Kesto

1.4.2023 – 31.5.2024

Kokonaisbudjetti

97.846€

Satakuntaliitto, AKKE-rahoitus

78.276€

SAMK

19.570€

Projektin tavoitteet

  • Päätavoitteena on Satakunnan hyvinvointialueella tukea ja edistää ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä asiakkaan toimintakyky huomioiden.
  • Tavoitteena on luoda arviointialusta ja sen käyttämistä tukeva vakiintunut toimintatapa.
  • Hanke myös ennaltaehkäisee ja vähentää laitoshoitoon päätymistä niissä tapauksissa, joissa laitoshoitoon olisi kodin esteettömyyteen tai turvallisuuteen liittyvien puutteiden vuoksi jouduttu.

Yhteystiedot:

Maarit Hallia
Projektipäällikkö
maarit.i.hallia@samk.fi

Käytännön toimet

  • Olemassa olevan osaamisen, tiedon ja käytäntöjen kokoaminen esteettömään ja turvalliseen asumiseen.
  • Rakennetaan arviointityökalu, jonka avulla ammattilainen tai asiakkaan omainen voi ikääntyneiden luona käydessään arvioida luotettavasti ja helposti kodin asuinolot.
  • Arviointityökalun käytettävyyden ja toimivuuden testaaminen 5–10 pilottikohteessa yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun Palvelukeskus Soteekin opiskelijoiden kanssa.
  • Kehitetään vakiintunut toimintatapa arviointityökalun käyttämiseen osana hyvinvointialueen ikäihmisten asuntojen muutostöiden palvelupolkua.

Tapahtumat

Partnerit

SAMK logo.
Satakuntaliiton logo.