Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto

Kansainvälistä osaamista Satakuntaan.

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa vahvistetaan koulutetun kansainvälisen työvoiman saatavuutta ja kansainvälisen koulutuksen vetovoimaa Satakunnassa. Tavoitteena on varmistaa kansainvälisen osaamisen jääminen maakuntaan.

Satakunta tarvitsee lisää osaavia työntekijöitä. Maakuntamme menestyminen edellyttää maahanmuuton ja erityisesti ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän lisäämistä. Paikkakunnalle tai maahan jääminen on usein työpaikasta kiinni. Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen on vaikea löytää alaansa vastaavaa työtä.

Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto haastaa kehittämään kotouttavia sekä koulutusta ja työllisyyttä tukevia toimia. Työyhteisöjen monikulttuuristuessa panostetaan myös työelämäkentän koulutukseen ja työkaluihin, jotta etnisesti moninaiset työyhteisöt toimivat ja kansainvälisten osaajien on helppo jäädä Satakuntaan töihin.

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksen työ- ja koulutusperäiseen maahanmuuttoon liittyvissä tutkimushankkeissa nostetaan kansainvälisen osaajan brändiä, monikulttuurisen työyhteisön arvoa sekä tehostetaan alueellista ja korkeakouluyhteistyötä maahanmuuttotyössä.

Work & Study in West Coast Finland -verkkosivusto palvelee satakuntalaisia yrityksiä kansainvälisissä rekrytoinneissa ja houkuttelee osaavaa työvoimaa maakuntaan.

Onko sinulla yhteistyöidea? Ota yhteyttä:

Henna Kyhä

Henna Kyhä
Tutkimuspäällikkö, keskuksen vetäjä
SAMK
044 710 3134

Welcome to work!

Welcome to work! -hankkeessa päätavoitteena on lisätä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveysalan yksityisen sektorin tekemiä rekrytointeja, kohteena ei suomea äidinkielenään puhuvat sotealan opiskelijat ja ammattilaiset. Tärkeänä tavoitteena on lisätä kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Hankkeessa halutaan tehdä Satakunnasta vetovoimaisempi maakunta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Katso tallenne hankkeen asiantuntijoiden vierailusta TE-livessä:
Onnistunut harjoittelu kv-opiskelijalle.

MUNDO-harjoittelumalli

MUNDO-harjoittelu on Opin portailta työelämään Satakunnassa –hankkeessa luotu monikielinen, -alainen ja -kulttuurinen harjoittelumalli.

SAMKin kehittämässä ja pilotoimassa MUNDO-harjoitteluun sisältyy opiskelijamoduuliharjoittelun ja tandem-harjoittelun lisäksi strukturoitua kielen ja kulttuurin oppimisen tukemista sekä koulutusta näistä aiheista kaikille harjoitteluun osallistuville osapuolille.  MUNDO-harjoittelussa korostuvat monikielisyys, kielitietoisuus ja selkokielisyys.