Tietoa meistä

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus on Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden monialainen verkosto. Tutkimuskeskus lähestyy ihmisen työ- ja toimintakykyä, osaamista, hyvinvointia ja terveyttä tutkimuksen, palveluiden kehittämisen ja koulutusten kautta. Yhteistyötä tehdään palveluja tarjoavien yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa.
Haluamme, että Satakunnassa on Suomen toimintakykyisimmät työikäiset
.

Osaamisalueemme

Tutkimuskeskuksen toiminnan lähtökohtana on kaksi ajankohtaista maakunnan elinvoiman kannalta tärkeää tekijää: työvoiman väheneminen ja väestön toimintakyvyn heikkeneminen. Ihmisten eläessä pidempään ja lasten ja nuorten määrän vähentyessä, työikäisen väestön suhteellinen määrä pienenee jatkuvasti. Tämä johtaa yhä kovempaan kilpailuun osaavasta ja hyvinvoivasta työvoimasta.

Samaan aikaan suomalaisten toimintakyky on kääntynyt laskuun. THL:n ja Kelan selvitysten mukaan työ- ja toimintakykyä heikentävät erityisesti mielenterveysongelmat, huono ravitsemus, vähäinen liikunta, tupakointi ja päihteiden käyttö sekä sydän- ja verisuonitaudit. Mielenterveyden sairaudet ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Väestön toimintakyky on yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden yksi tärkeimmistä tukipilareista.

Tutkimuskeskus vastaa näihin haasteisiin kolmen tutkimuskärkemme kautta:

  • Työikäisten ravitsemus
  • Työikäisten mielenterveys
  • Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto

Työvoiman vähenemisestä johtuen on löydettävä keinoja, joiden avulla mahdollisimman moni työikäinen pysyy hyvinvoivana kiinni työelämässä. Keskeistä on ongelmien ennaltaehkäisy. Lisäksi on mahdollistettava kansainvälisten osaajien tuleminen ja jääminen Satakuntaan töihin.

Tutkimuskeskus tekee tiivistä yhteistyötä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, Satakunnan hyvinvointialueen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Tutkimuskeskus palvelee Satakunnan elinkeinoelämää lisäämällä työntekijöiden hyvinvointia, toimintakykyä ja osaajien saatavuutta. Tutkimuskeskuksessa tutkitaan ravitsemuksen ja mielenterveyden vaikutusta työssä jaksamiseen ja toimintakykyyn; työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tutkimuskärjen tehtävänä on varmistaa kansainvälisen osaamisen jääminen maakuntaan. Tutkimuskeskuksen tehtävänä on tutkia työssäkäyvien toimintakykyä ja tehdä tutkimustulosten perusteella toimintaehdotuksia. Tutkimuksissa osallisuuden, hyvinvoinnin, esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmat ovat läpileikkaavia teemoja.

Onko sinulla yhteistyöidea? Ota yhteyttä:

Henna Kyhä

Henna Kyhä
Tutkimuspäällikkö
Keskuksen vetäjä 
SAMK
044 710 3134

Katso myös:

Soteekki-paitaan pukeutunut SAMKin opiskelija työskentelemässä lasten parissa.
Campusmove-logo.