Kokemusasiantuntijasta tukea sekä työnantajille että kansainvälisille opiskelijoille

20.3.2024Veera IisakkalaUutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuvailee kokemusasiantuntijatoimintaa 2000-luvulla kehittyneenä toimintamuotona, joka on lähtenyt liikkeelle alun perin kansalais- ja järjestötoiminnassa. Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteena on parantaa palveluiden toimivuutta, lisätä asiakaslähtöisyyttä, osallisuutta ja ymmärrystä, muuttaa asenteita ja toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kuntoutumisen tukijana.

Douglas Schneider Drumhellerissä, Kanadassa.
Douglas Schneider Drumhellerissä, Kanadassa.

Schneiderin kuvia Kanadasta.

Kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa on yleistynyt ja kokemusperäistä tietoa käytetään laajasti ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalla. Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksessa yksi kokemusasiantuntija-ammattilaisista on fysioterapian lehtorina työskentelevä Douglas Schneider. Schneider toimii kokemusasiantuntijana keväällä 2023 käynnistyneessä Welcome to Work! -hankkeessa, jossa halutaan lisätä Satakunnan sote-alan pienyrittäjien tekemiä muiden kuin suomenkielisten työntekijöiden rekrytointeja.

Schneider asuu nykyään suomalaisen vaimonsa, kahden teini-ikäisen lapsensa ja perheen kolmen kissan kanssa lähellä Turkua, mutta hän on kotoisin Edmontonista, Kanadasta, ja kasvoi Kanadan maaseudulla perheensä maatilalla. Schneiderin isoäiti majoitti kotonaan usein lukioikäisiä vaihto-opiskelijoita, joiden joukossa oli suomalaisiakin. Yksi näistä suomalaisista vaihto-opiskelijoista jäi Schneiderin läheiseksi ystäväksi ja kun Schneider halusi lähteä opiskelemaan fysioterapiaa, hänen suomalainen ystävänsä kertoi, että Satakunnan ammattikorkeakoulussa oli mahdollista opiskella fysioterapeutin tutkinto englanniksi. Schneider muutti Suomeen ja valmistui fysioterapeutiksi vuonna 2002. Schneider on opiskellut myös YAMK-tutkinnon Kuntoutuksen ja fysioterapian alalta sekä opettajan pedagogisen pätevyyden.

Tukea ja rohkaisua kansainvälisille opiskelijoille

Fysioterapeutin työtä ei kuitenkaan ollut helppoa saada ilman tarvittavaa suomen kielen taitoa. Työskenneltyään aikansa ulkomailla ja muissa kuin fysioterapeutin työtehtävissä Suomessa, Schneider kovan harjoittelun seurauksena saavutti tarvittavan suomen kielitason ja pääsi työskentelemään fysioterapeuttina Suomessa. YAMK-tutkintoaan suorittaessaan Schneider päätyi juttelemaan SAMKin opettajan kanssa, joka vinkkasi Schneiderille opetusmahdollisuuksista SAMKissa. Nykyään Schneider opettaa vakituisena opettajana SAMKin Physiotherapy -tutkinto-ohjelmassa. Kokemusasiantuntijana Schneider on toiminut Welcome to Work! -hankkeessa, jossa hän tukee omien kokemustensa avulla opiskelijoita.

– Yritän esimerkkini kautta osoittaa opiskelijoille, että he voivat saavuttaa tavoitteensa. Yritän aina, kun on mahdollista, tukea opiskelijoita ja antaa heille realistista tietoa suomalaisesta kulttuurista, millaisia kulttuurieroja he saattavat kohdata, miten saada suomalaisia ystäviä, verkostoitua ja saada tukea. Haluan rohkaista opiskelijoita, antaa heille vinkkejä kaukana kotoa asumiseen sekä kielen oppimiseen ja työhaastatteluissa käymiseen, Schneider kertoo.

Avuksi myös työnantajille

Welcome to work! -hankkeen monialainen, -kulttuurinen ja -kielinen tiimi (vasemmalta) Maarit Harjanne, Douglas Schneider, Sari Lintukorpi ja Marja Tomberg. Kuva: Juha Vasama

Opiskelijat eivät ole ainoita, jotka Welcome to Work! -hankkeessa hyötyvät kokemusasiantuntijan osaamisesta. Myös työnantajat voivat saada merkittävää etua kokemusasiantuntijan tietotaidosta.

– Voin esimerkiksi tarjota työnantajille opiskelijoiden tai työntekijöiden perspektiiviä työpaikalla oman kokemukseni perusteella. Tunnen jo melko hyvin suomalaisen kulttuurin ja ne kulttuurierot, joita itse kohtasin, joten voin olla avuksi kulttuurieroista johtuvien haasteiden kohtaamisessa. Useimmat haasteet on helppo ratkaista esimerkiksi käyttämällä sekaisin kieliä tai yksinkertaista ja helpotettua kieltä, ottamalla huomioon kulttuurierot ja antamalla aikaa ymmärtämiselle ja ilmaisulle, Schneider selittää.

Welcome to Work! -hankkeessa Schneider kokee motivoivaksi, miten hän ja hanketiimi voivat hyvin konkreettisesti auttaa paikkaamaan jatkuvasti kasvavaa hoitoalan ammattilaisvajetta kehittämällä ratkaisuja ja koulutusta kansainvälisten osaajien työllistämisessä. Kokemusasiantuntija voi omia kokemuksiaan hyödyntämällä vaikuttaa positiivisesti sekä opiskelijoihin että työnantajiin ja auttaa rakentamaan siltoja eri kulttuurien välille.

– Sanoisin, että kokemusasiantuntijan vahvuus on mahdollisuus yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiin ja näin muodostaa uniikki ja kenties rikkaampi perspektiivi, Schneider pohtii.

Artikkeli on kirjoitettu osana tutkimuskeskuksen Rasisminvastaisen viikon kampanjaa. Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksen LinkedIn-sivulta voit lukea lisää kampanjaan liittyviä julkaisuja.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta