Tekoäly ja taide

20.12.2023Aku Koskinen, Into Kaataja, ChatGPTUutiset

Digikulta -hankkeen aikana SAMK:n projektiryhmä tutki muun muassa tekoälyn hyödyntämistä kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisten, etenkin taiteilijoiden työskentelyssä. Olemme koonneet hankkeen aikana syntyneistä ajatuksista tämän kirjoituksen, joka muotoiltiin tekoälyn avustamana.

Tekoälyllä tehty kuvituskuva.
Tekoälyllä tehty kuvistuskuva.

Mitä on tekoäly?

Tekoäly on älykkäitä tehtäviä suorittava tietokoneohjelma, joka jäljittele ihmisen ajattelutapaa. Olet luultavasti itsekin jo hyötynyt huomaamattasi tekoälystä esimerkiksi hakukoneissa, suositusjärjestelmissä ja puheentunnistuksessa. Viime vuosina tekoälyä hyödyntävät luovat työkalut ovat myös nousseet suosituiksi, kuten ChatGPT tekstisisällön luomiseen ja DALL-E kuvien luomiseen.

Tekoälyn kehitys on ollut erityisen nopeaa tehokkaampien tietokoneiden, runsaamman datan ja parempien algoritmien takia. Tekoälyteknologian viimeaikainen laaja positiivinen vastaanotto ja suurentunut käyttö on myös toiminut työntävänä voimana, tehden tekoälyohjelmien kehittämisestä taloudellisesti entistä kannattavampaa.

Olemme aktiivisesti pyrkineet seuraamaan tätä kehitystä Digikulta-hankkeen aikana, jossa digitaalinen kulttuurin kenttä ollut keskiössä. Tekoälyn ilmaantuminen taiteen kentälle, kuten myös vauhti jolla kehitystä on tapahtunut, on tullut yllätyksenä. Noin vuosi sitten tekoälyllä tuotetut kuvat olivat parhaimmillaan hyvin abstrakteja ja kuvien generointi saattoi kestää jopa kymmeniä minuutteja. Nyt  realistisia kuvia pystytään tuottamaan sekunneissa.

Vertailu kuvageneroinnin kehityksestä 2022 keväästä (vasemmalla) 2023 joulukuuhun (oikealla).
Vertailu kuvageneroinnin kehityksestä 2022 elokuusta (vasemmalla) 2023 joulukuuhun (oikealla). Vasemmanpuoleisen kuvan generointiin meni 16 minuuttia Google colab Disco Diffuusiolla 27.8.2022. Oikeanpuoleisen generointi tehtiin käyttäen ChatGPT Dall-E, 10.12.2023 ja se oli valmis alle 10 sekunnissa.

Luovan työn teettäminen tekoälyllä ajateltiin aikaisemmin olevan vasta pitkällä tulevaisuudessa, tai mahdollisesti jopa asia, jota ei koskaan tapahtuisi, vaikka yksinkertaisemmat työt siirtyisivät tekoälyllä tehtäviksi. Nyt tekoäly onkin jo saapunut taiteen ja kulttuurin maailmaan, mahdollistaen uudenlaisen luovuuden aallon, joka hakee vielä vauhtia. Tuo voi olla aalto, jolla taiteilijat voivat surffata tai se voi kasvaa tsunamiksi, joka ajaa taiteilijat pois rannalta. Tällä hetkellä tekoäly tarjoaa taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille kuitenkin vain uusia työkaluja, jotka eivät korvaa ihmisluovuutta, vaan pikemminkin täydentävät ja laajentavat sitä.

Uudet työkalut luovuuden tukemiseen

Tekoäly tarjoaa uudenlaisia työkaluja luovan alan ammattilaisille parantaen yksittäisten tekijöiden mahdollisuuksia toteuttaa monimutkaisempia projekteja ja käsitellä paremmin jo olemassa olevia yksinkertaisia projektejaan. Tekoälyä hyödyntämällä voidaan auttaa siis joidenkin alueiden taidon puutetta tai ainakin helpottaa ongelman ratkaisua. Luovissa prosesseissa tekoälyä voidaan tällä hetkellä hyödyntää mm. tekstin, kuvien, videon ja musiikin tekemiseen tai muokkaamiseen.

Tekoälyllä luotua tekstiä voidaan hyödyntää mm. inspiraation hakemiseen, luovan tekstin kuten runojen kirjoittamiseen tai ongelmanratkontaan. Voit saada apua myös prosesseihin, jotka tukevat luovuutta toissijaisesti kuten työvaiheiden jakamiseen ja organisointiin tai aikataulujen suunnitteluun. Voit testata tekstin tekemistä tekoälyllä maksutta ChatGPT:llä.

Nykyään tekoälyllä luotujen kuvien laatu on jo melko korkealla tasolla, joten niitä voidaan hyödyntää monessa paikka. Koemme, että parhaiten niitä saa hyödynnettyä sellaisinaan elementteinä, joiden ei ole tarkoitus olla pääosassa, esimerkiksi taustaelementteinä tai jos haluat nopeasti visualisoida jotain asiaa. Taiteilija voi myös hyödyntää tekoälyn tuottamia kuvia käyttäen niitä inspiraation lähteinä tai pohjana, josta lähtee rakentamaan omaa teosta. Tekoälylle voi myös syöttää olemassa olevia omia maalauksia tai valokuvia, joihin tekoäly voi lisätä elementtejä tai luoda esimerkiksi asettelun pohjalta jotain aivan muuta. Voit testata kuvien tekemistä tekoälyllä maksutta Leonardo.Ai:lla.

Projektityöntekijöiden kuvista tehtiin hobittiversiot tekoälyn avulla. Kuvassa projektityöntekijöiden alkuperäisistä kuvista muuttuu tekoälyn tekemät kuvat heistä hobitteina.
Projektityöntekijöiden kuvista tehtiin hobittiversiot tekoälyn avulla.

Videoiden tekeminen tekoälyllä ei ole aivan samalla tasolla kuvien ja tekstin tuoton kanssa, koska se on aiemmin mainittuja tapoja paljon monimutkaisempi ja intensiivisempi prosessi. Silläkin saralla tapahtuu tosin jatkuvaa kehitystä, joten vuoden päästä tilanne on luultavasti hyvin erilainen. (ks. Stable video diffusion). Voit testata videoiden tekemistä tekoälyllä maksutta Runwayn Gen 2:lla.

Musiikkiakin pystyy tekemään tekoälyn avulla ja siinä on tapahtunut yllättäviä loikkauksia etenkin 2023 vuoden lopulla. Tekoälyllä tehdyn musiikin laatu on kuitenkin vielä hivenen alhainen, joten sen käyttömahdollisuudet ovat vielä melko rajalliset. Voit kuunnella alla Suno.Ai:lla tehtyä musiikkia. Kappaleen aiheena oli “nakit ja muusi”.

Voit kokeilla musiikin tekemistä tekoälyllä maksutta Suno.Ai:lla.

Tekoälyllä on siis mahdollisuus tuoda paljon hyvää taiteilijoille ja taiteilijoiden työskentelyyn. Ikävä kyllä, se tuo mukanaan myös ongelmia, joita ei olla saatu vielä ratkaistua.

Tekoälyn harmaa alue

Tekoälyn poikkeuksellisen nopea kehitys viime vuosina on luonut tilanteen, jossa sen tuomiin muutoksiin ei olla keritty reagoimaan, eikä kaikkia sen tuomia ongelmia osata vielä edes huomata. Vuoden 2023 alussa tekoälykehittäjiä pyydettiinkin keskeyttämään suurien tekoälymallien kehittäminen 6 kuukaudeksi, jotta tekoälyn vaikutuksia voitaisiin tutkia paremmin (lue tekoälykehittäjille suunnattu kirje).

Kun puhutaan tekoälytaiteesta, kriittistä keskustelua käydään tekijänoikeuksien, eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten osalta. Eniten huomiota on saanut tekijänoikeuden määrittely. Kuka omistaa tekoälyn luoman teoksen tekijänoikeudet? Onko se ohjelman kehittäjä, tekoälyä hyödyntävä taiteilija vai itse tekoäly? Tekoälyn kyky luoda sisältöä perustuu tekoälyohjelmien hyödyntämiin tekoälymalleihin, jotka on “koulutettu” olemassa olevilla teoksilla, oli sitten kysymys kuvista videosta tekstistä tai musiikista. Tekoälyllä tehdyt teokset herättävät siksi kysymyksiä alkuperäisten teosten tekijänoikeuksien loukkaamisesta. Toki, tekoäly ohjelmien hyödyntämiä malleja on pyritty myös kouluttamaan aineistoilla, jotka sisältävät vain public domain teoksia tuon ongelman korjaamiseksi.

Eettiseltä kannalta pohditaan, voiko tekoäly olla "luova" vai onko se vain ohjelmointiin ja dataan perustuvaa jäljittelemistä, ja millainen on tekoälyn luomien teosten taiteellinen arvo verrattuna ihmisen luomiin teoksiin. Taiteilijan osallisuuden näkökulmasta katsottuna kyseenalaistetaan sitä, onko teoksen luomisprosessiin sisältynyt tarpeeksi intentiota tai tarkoituksenmukaisuutta, jos taiteilija ei ota osaa teoksen luomiseen. Tekoälymallien monimutkaisuus ja tulkittavuuden vaikeus aiheuttaa taas epävarmuutta siitä, miten tekoälyn tekemät päätökset vaikuttavat lopulliseen teokseen. Miten esimerkiksi käytettyjen aineistojen vinoumat vaikuttavat tekoälyn tekemiin päätöksiin? Yhteiskunnallisesti, tekoälyn kasvava rooli taiteen luomisessa herättää myös huolta jo taloudellisesti nurkkaan ahdettu taiteilijoiden asemasta ja toimeentulosta.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Tällä hetkellä kristallipallo on melko sumea sen suhteen, miten tekoäly tulee integroitumaan yhteiskuntaan, miten se tulee vaikuttamaan ihmisten työllisyyteen ja miten sitä tullaan säätelemään hallinnollisella tasolla.

Koemme kuitenkin, että tekoälyn ja uusien teknologioiden merkitys ja vaikutus taiteen ja kulttuurin alalla tulee kasvamaan tulevaisuudessa, oli se sitten positiivista tai negatiivista. Tästä syystä suosittelemme taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten pysymään ajan tasalla näistä kehityksistä, niiden hyödyistä ja haitoista, voidakseen tehdä informoituneita päätöksiä siitä missä määrin haluaa hyödyntää tekoälyn tuomia mahdollisuuksia työskentelyynsä.

Tekoäly ei ole vain teknologian alue, vaan se tarjoaa myös uuden tavan ajatella ja luoda. Se tarjoaa lähes loputtomia mahdollisuuksia taiteilijoille laajentaa heidän ilmaisuaan ja yhdistää perinteisiä menetelmiä uuteen teknologiaan. Se tuo mukanaan myös liudan ongelmallisia elementtejä. Teosten eettisyyden ja tekoälyn luotettavuuden kanssa täytyy vielä painia, eivätkä tekijänoikeudelliset harmaa alueet selkeytä asioita.

Tulevaisuus näyttää, kuinka nämä työkalut muokkaavat taide- ja kulttuurikenttää.

Digikulta

Kouluttaja Frans Tihveräinen skannaa projektipäällikkö Aku Koskista. Skannattua 3D-mallia käytettiin elementtinä erilaisissa esimerkkitehtävissä "Aloittelijan askeleet lisättyyn todellisuuteen (AR)"-koulutuksen aikana.

Digikulta-hankkeessa on järjestetty useita koulutuksia kulttuuri-​ ja tapahtuma-​alan toimijoiden digitaalisen osaamisen kehittämiseksi.  Viimeisimpänä SAMKilla järjestettiin "Aloittelijan askeleet lisättyyn todellisuuteen (AR)" -lyhytkoulutus satakuntalaisille kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoille. FlyAR Augmented Reality Studion Frans Tihveräinen opetti kurssilaisia lisätyn todellisuuden eri muodoista ja mahdollisuuksista konkreettiseen toteutukseen asti. Koulutuksessa opeteltiin esimerkiksi 3D-skannausta ja Zapworks-alustan käyttöä.

Digikulta on ESR-​rahoitteinen Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan koordinoima hanke, jonka osatoteuttajina ovat Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Porin kaupunki ja Palmgren-​konservatorio.

Hanke on käynnissä 1.1.2022 – 31.12.2023. Katso myös hankkeen päätöswebinaarin tallenne.

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lue myös