Tutkitaan: Työnantajien ja opiskelijoiden kokemuksia kulttuurisen monimuotoisuuden toteutumisesta harjoittelussa

14.12.2023Maarit Harjanne, Marja Tomberg, Sari Lintukorpi, Douglas SchneiderTutkitaan

Syksyn 2023 aikana on alettu selvittää Satakunnan alueen terveysalan yksityisen sektorin toimijoiden kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Welcome to work! -hankkeen toteuttamat kyselyt suunnataan sekä hankkeen yhteistyökumppaneille että hankkeen toimenpiteisiin osallistuville terveysalan opiskelijoille Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja toisella asteella.

Welcome to work! -hankekuva ja EU logot sekä SAMKin logo.
Welcome to work! -hankkeessa selvitetään terveysalan yksityisen sektorin toimijoiden ja opiskelijoiden kieli- ja kulttuuritietoisuutta.

Welcome to work! -hankkeessa toteutettavilla kyselyillä halutaan saada tietoa, millaisia kokemuksia, käsityksiä ja asenteita vastaajilla on kieleen ja kulttuuriin liittyvistä asioista työssä ja työharjoitteluissa. Esimerkiksi opiskelijoiden näkemykset harjoittelumahdollisuuksista sekä kokemukset kulttuurisen monimuotoisuuden ja kielen tukemisesta harjoittelussa ovat kyselyn keskiössä. Työpaikkojen edustajilta kysytään näkemyksiä monikielisyydestä ja mahdollisista koulutustarpeista sekä monimuotoisuuden toteutumisesta työpaikoilla.

Räätälöityä tukea monimuotoiseen työelämään

Hankkeen saamien vastausten perusteella räätälöidään kumppanina oleville työyksiköille koulutusta ja tukea monimuotoiseen työelämään ja kansainvälisten opiskelijoiden harjoitteluun.  Mahdollisuuksien mukaan jatketaan ja jalostetaan MUNDO-harjoittelumallin pilotointia. Työkaluja kielitietoisuuden tukemiseksi ovat esimerkiksi opiskelijan ja harjoitteluohjaajien välinen kielisopimus, kielitaitotason sanoittaminen ja kielitasoon sopivien tavoitteiden kirjoittaminen.

Vastaavanlaiset kyselyt tehdään uudelleen hankkeen loppupuolella vuonna 2025. Näin selvitetään, onko hankkeen aikana tehdyillä toiminnoilla ollut vaikutusta työyksiköiden ja opiskelijoiden monimuotoisen työelämän taitoihin. Kyselyiden vastauksista ja hankkeen toimenpiteistä tiedotetaan eri foorumeissa.

Welcome to work! -hankkeen päätavoitteena on lisätä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveysalan yksityisen sektorin muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien sotealan opiskelijoiden ja ammattilaisten rekrytointeja. Tähtäimessä on lisätä kieli- ja kulttuuritietoisuutta, jotta ulkomaalaistaustaisten sotealan ammattilaisten olisi helpompi tulevaisuudessa työllistyä.  Hankkeessa tehtävät kyselyt suunnataan sekä hankkeen yhteistyökumppaneille että hankkeen toimenpiteisiin osallistuville terveysalan opiskelijoille. Welcome to work! haluaa tehdä Satakunnasta vetovoimaisemman maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Tiesitkö tämän? 

  • SAMKissa opiskelee 1015 kansainvälistä opiskelijaa, joista kolmannes (339) opiskelee Nursing ja Physiotherapy -tutkinto-ohjelmissa
  • Kampuksilla on yli 80 kansalaisuutta
  • SAMK valittiin voittajaksi Employer of the Year –kilpailun julkisten organisaatioiden sarjassa
  • Welcome to work! -hankkeeseen otetaan 20 yhteistyökumppania terveysalan yksityiseltä sektorilta

Lisää kielitietoisuudesta:

Jaa artikkeli

Lue myös