Kieli vaihtuu kätevästi suomesta englantiin Mundo-harjoittelussa

28.6.2024Marja Tomberg, Douglas Schneider, Maarit Harjanne, Sari LintukorpiUutiset

Iloiset ja pirteät SAMKin fysioterapiaopiskelijat avaavat oven loppuarviointiin tuleville opettajille fysioterapiakeskus Fyysingin Porin toimipisteessä. Englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa opiskeleva Julianna Pakkanen ja suomenkielisen tutkinto-ohjelman opiskelija Riina Urpilainen suorittivat omat harjoittelunsa SAMKissa kehitetyn MUNDO-harjoittelumallin mukaisesti. He kannustavat muitakin opiskelijoita monikieliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön.

Opiskelijat Julianna Pakkanen (vasemmalla) ja Riina Urpilainen ohjaamassa asiakas Joonas Saarelaa selkälaitteessa fysioterapiakeskus Fyysingissä toteutetussa MUNDO-harjoittelussa. Taustalla tilannetta seuraa Nina Nieminen, yrityksen fysioterapiavastaava ja harjoitteluohjaaja.
Opiskelijat Julianna Pakkanen (vasemmalla) ja Riina Urpilainen ohjaamassa asiakas Joonas Saarelaa selkälaitteessa fysioterapiakeskus Fyysingissä toteutetussa MUNDO-harjoittelussa. Taustalla tilannetta seuraa Nina Nieminen, yrityksen fysioterapiavastaava ja harjoitteluohjaaja.

MUNDO-harjoittelussa lähtökohtana on moduulimallinen harjoittelu. Siinä opiskelijat toimivat joko parina tai tiiminä, työote on asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen ja opiskelijan vastuuta kasvatetaan harjoittelun aikana. Asiakkaan hoito, fysioterapia tai kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisuudessaan tiimityönä. Ohjaajan tehtävä on olla taustalla ja katsoa, miten opiskelijat onnistuvat työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittaessa hän antaa tukea ja ohjaa ottamaan selvää asioista. Lisäksi MUNDO-malliin on SAMKissa tuotu vahvasti mukaan kieli- ja kulttuuritietoisuus, kielen oppimisen tukeminen ja moni- ja selkokieliset käytännöt.

Riina ja Julianna kannustavat SAMKin opiskelijoita rohkeasti monikieliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön. ”Rohkeasti vaan puhumaan sekakieltä!”

Opiskelijat valikoituvat MUNDO-harjoitteluun sekä suomen- että englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta, mutta opinnoissaan he voivat olla hyvinkin eri vaiheessa. Riinan harjoittelu on toinen ja Juliannan jo viides. Riina kehuu harjoittelumallia: Juliannan avulla hän on uskaltanut rohkeammin tehdä harjoitteluun liittyviä asioita. Työparina ammatillisten mielipiteiden ja ajatusten vaihto ja tehtäviin liittyvien asioiden pohtiminen on ollut helpompaa.

– Tiedon hakeminen ja jakaminen on sujuvampaa, ja englanninkieliset termit ovat nousseet muistista, kun keskustelua on käyty monikielisesti.

Julianna näkee pariharjoittelun hyödyn erityisesti kielen tukemisessa. Kielitilanteissa toisen opiskelijan tuki tuo turvaa, ja kieltä on oppinut lisää ihan toisella tavalla, kun harjoittelee suomalaisen opiskelijan kanssa.

– Hienoa on, kun Riina tukee minua kielen oppimisessa, ja että itse pystyn antamaan fysioterapiatietoa Riinalle, kun olen opiskelussa jo edellä.

Näin molemmat opiskelijat kokevat hyötyvänsä. Kulttuuriin liittyviä haasteita ei kummankaan opiskelijan mukaan ole ollut, ja yhteistyö on alkanut sujua saumattomasti.

– Aluksi tarkkaan sovitut puheenvuorot asiakasohjaustilanteissa muuttuivat harjoittelun aikana niin, että lopuksi otettiin lennosta koppia toisilta puhumisessa. Ja me ollaan puhuttu myös paljon muista, ei ammattiin liittyvistä asioista, tytöt naureskelevat.

Myös harjoitteluohjaajia koulutetaan

Harjoitteluohjaajia koulutetaan hankkeessa myös kielitietoiseen ohjaukseen, jotta kielinäkökulma kulkisi mukana jokaisessa oppimistilanteessa. Fyysinki on yksi SAMKin Welcome to work! -hankkeen liki 20 yhteistyökumppanista. Se on Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa fysioterapiapalveluja tarjoava yksityinen terveysalan mikroyritys. Fyysingin omistaja ja opiskelijoiden harjoitteluohjaaja Nina Niemisellä on kokemusta kansainvälisistä harjoittelijoista. Nyt ensimmäistä kertaa MUNDO-harjoittelumallia ohjaavana Nina nostaa positiivisina asioina opiskelijoiden toisilleen antaman tuen:

– Opiskelijan on helpompi luottaa omaan tekemiseen, kun saa vertaiselta tukea. Myös kieli olisi ollut haasteellisempaa ilman toisen opiskelijan välitöntä tukea.

Ohjaajan tärkeänä ominaisuutena Nina pitää sitä, että osaa näyttää ja sanoittaa tekemistään. Elekielen merkitys on hänen mielestään erityisen tärkeää. Opiskelijan kielenoppimisen kannalta asiakaskokemukset ovat tärkeitä: “vaativia, jännittäviä mutta opettavaisia”.

Welcome to work!

MUNDO-harjoittelu pilotoidaan yksityisissä terveysalan yrityksissä Welcome to Work! -hankkeen kautta. Welcome to work! -hanke toteuttaa Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskuksen työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kärkiteemaa, jolla pyritään lisäämään Satakunnan veto- ja pitovoimaa kansainvälisille osaajille. Tavoitteena hankkeessa on pilotoida SAMKissa kehitettyä monikielistä ja -kulttuurista MUNDO-harjoittelumallia, kouluttaa terveysalan yrityksiä ja SAMKin MUNDO-harjoitteluun osallistuvia opettajia kieli- ja kulttuuritietoisuuteen. Hankkeen yhteistyökumppaneina on Satakunnassa toimivia terveysalan yksityisiä yrityksiä.

Jaa artikkeli

Lue myös