TUKEE! ja TUKEE2

TUKEE! -hankkeen tavoitteena on: nuorten osallisuuden vahvistaminen, työ- ja toimintakyvyn lisääntyminen, monialaisen yhteistyön ja yhteiskehittämisen vahvistaminen sekä nuoria motivoivien palveluiden kehittäminen. Erityisenä painopisteenä mielenterveyden ja neuropsykiatrian kysymykset.

TUKEE2-hanke jatkaa näiden tavoitteiden parissa. Hanke keskittyy myös ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten kanssa työskentelevien osaamisen vahvistamiseen.

Kesto

TUKEE! 9/2017 – 3/2020

 

TUKEE2 9/2020 – 3/2023

Kokonaisbudjetti

180.229,21€

 

209.021 €

Euroopan sosiaalirahasto

126.159,85 €

 

146.313 €

SAMK

54.069,36 €

 

62.708 € (SAMK & TAMK)

Projektin tavoitteet

  • TUKEE! -hankkeen lähtökohtana on aktivoida 16-25 –vuotiaita nuoria (erityisesti kohdennetun mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevia nuoria sekä neuropsykiatrisia pulmia omaavia nuoria) palveluiden kehittämiseen. Keskeisenä työotteena on nuorten osallistaminen aidosti monialaisten ja jalkautuvien palveluiden kehittämiseen sekä käynnistämiseen. Tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nuorten arjessa pärjäämisen tueksi. (Lisätietoja TUKEE! -hankkeesta sivustolla eura2014.fi)
  • TUKEE2 -hankkeessa jatketaan edellisen hankkeen aikana aloitettua työtä ja tavoitellaan erityisesti kokemuksellisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa yhdessä tekemisen kulttuuria. Olennaista on saada nuoren oma ääni kuuluviin aktiivisen osallisuuden sekä kokemus- ja
    kehittämisasiantuntijuuden kautta. Kokemustieto ja vertaisuus nostetaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen rinnalla merkittäväksi osaksi hankkeen kehittämistyötä. (Lisätietoa TUKEE2-hankkeesta sivustolla eura2014.fi)

Yhteystiedot:

Minna Kahala
projektipäällikkö
minna.kahala@samk.fi

Käytännön toimet

  • TUKEE!-hankkeen toimintoja/työmuotoja ovat: työpajat, monialainen työnohjaus, mentorointi ja yhteistyöfoorumit.
  • TUKEE2-hankkeen toimintoja/työmuotoja ovat: toiminnalliset ryhmät, monialainen sparraustoiminta sekä ammatillisten opettajaopiskelijoiden ryhmätoiminta.

Työpajat ja yhteistyöfoorumit

Hankkeen tuottamat julkaisut

TUKEE -hankkeisiin sisältyvä moniammatillinen mentorointi-, työnohjaus- ja sparraustoiminta

Monialaisen työnohjauksen, mentoroinnin ja sparrauksen tavoitteena on tarkastella omaa työtä uusista näkökulmista, vaihtaa toimivia työkäytänteitä ja etsiä yhdessä näkökulmia ratkaisuja oman työn haasteellisiin kohtiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä ammattilaisten keskinäistä tuntemusta ja verkostoitumista. Koska eri työyhteisöissä ja eri työntekijöillä on erilaisia vahvuusalueita, hyväksi osoittautuneiden työkäytänteiden jakaminen hyödyttää kaikkia – ennen kaikkea asiakkaita ja oppilaita.

Mentorointi, työnohjaus ja sparras tarjoavat työmuotoina mahdollisuuden ideoida yhdessä, miten erilaisia työtapoja voisi soveltaa ja jalkauttaa juuri omaan työhön. Herkästi yksittäiset koulutuspäivät jättävät työntekijän yksin pohtimaan, miten käsitellyt asiat juuri hänen työssään voisivat konkretisoitua. Yhteisöllinen työnohjaus, mentorointi ja/tai sparraustoiminta antavatkin oivan foorumin miettiä yhdessä muiden kanssa, miten hankkeen teemat voisivat todentua juuri omassa työssä ja työyhteisössä.

"Käännä vielä yksi kivi" -verkkoaineisto

TUKEE2-hankkeessa laadittu sähköinen verkkoaineisto tarjoaa sinulle tietopohjaa ja virikkeitä erityisesti niiden opiskelijoiden ohjaamisen ja opettamisen tueksi, joilla on neuropsykiatrisia tai mielenterveyden pulmia.

Verkkoaineiston tarkoituksena on auttaa sinua syventämään tietouttasi nepsy- ja mielenterveyspulmista ja niiden ilmenemisestä kouluympäristössä. Samoin aineisto haastaa sinua huomioimaan vielä nykyistäkin kokonaisvaltaisemmin erilaisia oppijoita. Verkkoaineistossa painottuvat käytännönläheisyys, tarinallisuus ja monipuolisuus. Katso myös "Käännä vielä yksi kivi" -verkkoaineiston esittelyvideo.

Hanketiimit

SAMK
Eija Tuliniemi
Hanna Hannukainen
Susanna Valtanen
Anu-Susanna Koskela (projektisihteeri)
Sähköposti:  etunimi.sukunimi@samk.fi

TAMK
Päivi Suominen-Tontti
Kosti Nivalainen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Partnerit

Euroopan unionin osarahoittama -logo
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.
SAMK logo.

Porin kaupungin psykososiaaliset palvelut