Yhteismitallinen esteettömyystieto Suomen liikuntapaikoissa

Liikuntapaikkojen esteettömyys on yksi yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen perusedellytyksistä. Hankkeessa keskityttiin sähköisten menetelmien kehittämiseen yhteismitallisen liikuntapaikkoja koskevan esteettömyystiedon kokoamiseen.

Kesto

1.8.2021 – 30.9.2023

Kokonaisbudjetti

127.503 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö

95.000€

SAMK

32.503€

Projektin tavoitteet

  • Sähköisten menetelmien kehittäminen yhteismitallisen liikuntapaikkoja koskevan esteettömyystiedon kokoamiseen
  • Palvelutietovarannon (Suomen Digi- ja väestötietovirasto) ja esteettömyyssovelluksen (Helsingin kaupunki) hyödyntäminen jo olemassa olevien liikuntakohteiden esteettömyyden arviointiin sekä perusparannuksen ja suunnitteilla olevien liikuntapaikkojen esteettömyysselvityksen laatimiseen

Yhteystiedot:

Kati Karinharju
lehtori, projektipäällikkö
kati.karinharju@samk.fi

Käytännön toimet

  • Muodostettiin hankkeelle ohjausryhmä, johon kutsuttiin mukaan keskeiset toimijat Suomen liikuntapaikkojen esteettömyystiedon keräämisen ja digitaaliseen rekisteriin ja tietoalustaan siirtämisen kannalta
  • Arvioitiin ja päivitettiin olemassa olevan esteettömyyssovelluksen käytettävyyttä valtakunnalliseen liikuntapaikkojen esteettömyystiedon keräämiseen.
  • Toteutettiin pilotti liikuntapaikkojen esteettömyyden tilan valtakunnallisesta tiedonkeruusta ja tiedonsiirrosta tietoalustaan.
  • Tuotettiin OKM:n ja AVIn käytössä olevasta PDF-pohjaisesta esteettömyysselvityslomakkeesta digitaalinen versio (monitoimihalli) osaksi liikuntapaikkarakentamiseen liittyvää valtionavustusten hakuprosessia.

Hankkeen tuottamat julkaisut

Tapahtumat

Partnerit

SAMK logo.
OKM logo
AVI-logo.
Helsinki-logo.
Suomen Paralympiakomitean logo.
Digi- ja väestötietoviraston logo.
Ympäristöministeriön logo.

Lue myös