FeelWell – katse opiskelijan hyvinvointiin

Hyvinvoinnin keskiössä on toimintakyky ja osallisuus. Hyvinvoivalla opiskelijalla on paremmat edellytykset edetä opinnoissa ja suorittaa opintonsa ajallaan. Hankkeen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden osallisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia kehittämällä opiskelijalähtöistä vapaa-ajan harrastustoimintaa ja hyvinvointipalveluita.

Kesto

1.3.2022 – 30.11.2023

Kokonaisbudjetti

133.500€

Opetus- ja kulttuuriministeriö

133.500€

Projektin tavoitteet

 • Lisätä opiskelijoiden osallisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia kehittämällä opiskelijalähtöistä vapaa-ajan harrastustoimintaa ja hyvinvointipalveluita
 • Kehittää hyvinvointitutoroinnin toimintamalli yhteistyössä opiskelijakunnan ja korkeakoulun liikunta-ja hyvinvointipalveluiden kanssa
 • Nostaa tutortoiminnan vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä
 • Tukea ja tsempata opiskelijoita, joiden opiskelukyky on heikentynyt, kokee yksinäisyyttä tai kaipaa tukea sekä parantaa opiskelijoiden tietoisuutta hyvinvointia tukevista palveluista

Yhteystiedot:

Maija Penttilä
hyvinvointisuunnittelija, projektipäällikkö
maija.penttila@samk.fi

Käytännön toimet

 • Kehitettiin hyvinvointitutormalli. Rekrytoitiin ja koulutettiin yli 30 hyvinvointitutoria ja juurrutettiin toiminta osaksi CampusMoWea ja Sammakkoa. Koulutetut hyvinvointitutorit järjestivät uudenlaista toimintaa vapaa-ajalle ja opiskelupäiviin Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä.
 • Aloitettiin hyvinvointitoimijoiden ja opiskelijakunnan yhteistyöllä Hymiökahvit, joiden tarkoituksena on rennon hetken lisäksi tarjota informaatiota ja ohjausta, jotka tukevat opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä.
 • Tiivistettiin yhteistyötä ohjausta, kotoutumista ja opiskeluhyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa sisäisesti ja ulkoisesti.
 • Pilotoitiin Studybuddy-vertaismentorointia, jossa sosionomiopiskelija toimii vertaistukena toiselle SAMKin opiskelijalle yhdessä TUKEE2-hankkeen kanssa.
 • Tehtiin opiskeluhyvinvoinnin asiaa näkyväksi viestinnässä ja eri tapahtumissa. Lisättiin tietoa opiskeluhyvinvoinnin palvelusta sekä opiskelukykyyn vaikuttavista tekijöistä hankeviestinnän sekä moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla.
 • Oltiin mukana järjestämässä mm. Sport approja, hyvinvointiviikkoa, opiskelijoiden mielenterveyspäivää sekä ohjauksen ja pedagogisen hyvinvoinnin päivää koko korkeakouluyhteisön työ- ja opiskelukyvyn edistämiseksi.
 • Kerättiin tietoa opiskelijoiden opiskelukyvystä ja toiveista opintojen tukemiseksi. SAMKin Opiskeluhyvinvointikysely sai lisää näkyvyyttä ja tutkimuksen tuloksia käsiteltiin eri forumeissa.
 • Osallistuttiin KOHO-verkoston toimintaan, joka koostui vastaavaa OKM:n avustusta saaneista korkeakouluista. Korkeakoulujen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen verkoston tavoitteena on tukea hyvien opiskeluhyvinvoinnin käytänteiden jakamista korkeakoulujen kesken sekä tukea käytänteiden levittämistä opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen toteuttamiseen opiskeluhyvinvointi.fi-sivustolla.

Hankkeen tuottamat julkaisut

Partnerit

SAMK logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.
SAMMAKKO Logo Suomi