DigiSimu – Digisimulaatio näyttöön perustuvan oppimisen tukena

Osallistavat vuorovaikutteiset pelit ja niiden pelaaminen ovat tulleet jäädäkseen yhteiskuntaamme. Useissa peleissä on nähtävissä hyötyjä, kuten oppiminen ajasta ja paikasta riippumatta. DigiSimu-hankkeessa tuotetaan digitaalinen alusta, jonka avulla lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijat voivat opiskella itsenäisesti potilaan moniammatillista kokonaishoitoa ja valmistautua erilaisiin simulaatiotilanteisiin. Hanke lisää koulutuksien työelämälähtöisyyttä, sillä digitaalisen alustan caset pohjautuvat työelämästä nouseviin hoitotyön todellisiin tilanteisiin. Hankkeessa tuotetaan myös käytännön harjoitteluihin simulaatiopedagogiikkaan pohjautuva ohjausmalli, jossa huomioidaan substanssiosaaminen sekä moniammatillinen tiimityöosaaminen.

Hankkeen ydintarve on tuottaa nykyistä kyvykkäämpiä sotealan moniosaajia hoitotyöhön ja lisätä alan veto- ja pitovoimaa vastaten Satakunnan hoitajatarpeeseen. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena Sataedun kanssa.

Kesto

1.4.2024 – 31.12.2025

Kokonaisbudjetti

333.664€

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

266.931€

SAMK & Sataedu

34.555€ & 32.178 €

Projektin tavoitteet

  • Case-pohjainen pelillinen simulaatiopedagogiikkaan tukeutuva digitaalinen alusta
  • Ohjausmalli opiskelijoiden ohjaukseen käytännön harjoitteluihin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
  • Sairaanhoitaja- ja lähihoitajakoulutuksen laadun kehittäminen, jonka myötä hoitotyöhön saadaan paremmin työelämän tarpeisiin vastaavia opiskelijoita ja myöhemmin työntekijöitä

Yhteystiedot:

Anni Riikonen
Lehtori, projektipäällikkö
anni.riikonen@samk.fi

Käytännön toimet

  • Brainstorm-kahvila ja koulutuspäivä sote-organisaatioiden kumppanuustoimijoille, jossa perehdytään simulaatio-oppimiseen ja tuodaan esiin tulevaisuuden hoitotyön osaamistarpeita
  • Työpajat moniammatillisten simulaatiocasejen käsikirjoittamiseksi kumppanuustoimijoiden kanssa
  • Simulaatiocasejen testaus live-simulaatioissa
  • Digitaalisen alustan rakentaminen ja pilotointi
  • Ohjausmallin tuottaminen ja pilotointi
DigiSimu-logo

Hankkeen tuottamat julkaisut

Tapahtumat

Hanketiimit

SAMK
Anni Riikonen (projektipäällikkö)
Katri Inkinen
Terhi Lahti-Myllymäki
Nina Leppälammi
Pauliina Helin (projektisihteeri)

SATAEDU
Sini-Charlotta Kamberg (projektipäällikkö)
Heidi Laitomaa
Krista Toivonen

Partnerit

EU:n osarahoittama -logo.
SAMK logo.
Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.